AU Övik

NOTERA ATT EAGLE ÄR NEDLAGT OCH DETTA ÄR BARA KVAR AV HISTORISKA SKÄL

Ansökan om medlemsskap

Ifylls och skrivs ut av sökande:
(OBS! Texta!)

Namn:
Adress:
Postadress:
Telefonnr:
      Personnummer:
Internetkonto:
Användarnamn:
Alt. användarnamn:

Undertecknad förbinder sig att följa de regler som gäller för Internetabonnemang.

Ort och datum: _____________________________
Underskrift: _____________________________
Namnförtydligande: _____________________________

Nedanstående ifylls av Aktiv Ungdom:
Erhållen betalning: _____________________________
Mottagarens namnteckning: _____________________________
Datum: _____________________________
Erhållet användarnamn: _____________________________
Övrigt: _____________________________


Följande avgifter gäller:
Medlemskap Aktiv Ungdom: 30:-
Aktivitetsavgift perioden Jan-Dec: 500:-
Aktivitetsavgift perioden Jul-Dec: 250:-

Betalning sker till PostGiro 110935-4.
Skriv namn och personnummer på inbetalningsblanketten.

Lämna ansökningsblanketten till någon i styrelsen eller posta den till:

Aktiv Ungdom Örnsköldsvik
c/o Roger Strandberg
Centralesplanaden 13 
891 33 Örnsköldsvik

Senast uppdaterad: 060102.